LEJYONELLA RİSK ANALİZİ - LEJYONELLA DEZENFEKSİYONU - SU SİSTEMİ LEJYONER HASTALIĞI YÖNETİMİ

Hastanede ve Endüstriyel İşletmelerde Su Sistemi Lejyoner hastalığı Yönetimi:


Lejyonella eğitimi ve Lejyonella Su Numunesi Alınması:

Bakım ile ilgili personelin Lejyoner Hastalığı eğitimi
Legionella spp. İçin su örnekleme kılavuzu eğitimi
Numune alacak personele numune alma metotlarının öğretilmesi
Lejyoner hastalığı için numune alınacak yerlerin ve sayısının belirlenmesi

Numune alınımı ve laboratuara teslimi :

Hıfzı sıhha kurumundan numune kaplarının temini
Numune alımı sırasında fotoğraf çekilerek kayıt altına alınması
Numune alınacak yerlerden su numunelerin PH sının ölçümü
Numune alınacak yerlerden su numunelerin klorunun ölçümü
Su numuneler için tetkik formların doldurulması
Örnek kayıt listesi formunun oluşturulması
Sürüntü alınacak yerlerden sürüntü örneklerinin alınması ve su kabına koyulması
Sürüntü ve su kaplarının etiketlerinin hazırlanması
Örneklerin Laboratuvara gönderilmesi
Laboratuardan sonuçların alınması
Lejyonella laboratuar sonuç formu, ölçüm sonuçları ve sürveyans raporunun hazırlanması

Lejyonella Risk Analizi ve Referanslarımızdan Bazıları:

Lejyonella hastalığı su sistemi eylem raporunun hazırlanması
İşletme lejyonella risk yönetimi için gerekli matbu evrakların örnek formlarının düzenlenmesi
Lejyonella kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve Lejyonella sorumlusunun atanması.

BELGELERİMİZ

TSE 13287 İÇME VE KULLANMA SUYU DEPOLARINA TEMİZLİK HİZMETİ VEREN HİZMET YETERLİLİK BELGEMİZ MEVCUTTUR

 

Mikrobiyolojik Analiz

Kimyasal ve Fiziksel Analiz

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Lejyoner Hastalığı Kontrol. Programı Rehberi

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ofis Telefonu: 0 (232) 441 33 42 - 0 (232) 503 08 51

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR TÜRKİYE

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.lejyonella.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ